Aslaug Låstad Lygre

"Vi skal ikkje sova bort sumarnatta". 

Ei musikalsk framsyning om Aslaug Låstad Lygre sitt liv og diktning.

Framsyninga er skriven av Agnete Haaland og Linda Fosse. Den hadde ur-premiére i 2005!

Den har vore spela på Det Norske Teatret i Oslo samt ei rekkje scener rundt om i Noreg.

No kan du igjen få muligheten til å oppleva denne perla som gjev deg eit innblikk i eit innhaldsrikt, men lågmelt liv.

” - i framsyninga tek Linda publikum med på ei reise gjennom diktaren sitt liv, frå barndomen av. Gjennom gitarspel og song får vi innsikt i eit kunstnarliv, som var prega av glede og sorg." - Avisa Nordhordland

"-Dette var ein veldig fin gjennomgang av Aslaug Låstad Lygre sitt liv, og det  var glimrande tolka av ein lokal kunstnar, sa rektor ved Alversund skule, Birger Tomasgard..." - til avisa Nordhordland

"-Eg tykkjer Linda lukkast i å spegla tante slik ho var. Ho hadde ei positiv haldning og var ung til sinns. Tante var ei munter kvinne med ein valdsom sans for det å oppleva, seier Einar Lygre"

- nevø av Aslaug til avisa Nordhordland

Bestill info om framsyninga
"Vi skal ikkje sova bort sumarnatta"


Framsyninga kan no tingast for våren/sumaren/hausten 2018

Epost-adr. vert ikkje delt med andre.