Askeland Kunstnargard presenterar

GRATIS opplæringsvideo!
 "Skulpturskjering med motorsag".

Lær kunsten av Arne Askeland. 
Ein av Noregs fremste motorsagkunstnara.

Fyll inn namn og epost og få tilgong til GRATIS opplæringsvideo.