Da er i år 50 år sidan Aslaug Låstad Lygre gjekk bort.

Dette vert markert med ein siste turné med framsyninga "Vi skal ikkje sova bort sumarnatta". Framsyninga er skriven av Agnete Haaland og Linda Fosse og har gått i 11 år.
No er siste sjanse for å sjå den.

UNIKT! Framsyninga passar for ALLE klassetrinn samt for eldre og vaksne!

” - i framsyninga tek Linda publikum med på ei reise gjennom diktaren sitt liv, frå barndomen av. Gjennom gitarspel og song får vi innsikt i eit kunstnarliv, som var prega av glede og sorg." - Avisa Nordhordland

"-Dette var ein veldig fin gjennomgang av Aslaug Låstad Lygre sitt liv, og det  var glimrande tolka av ein lokal kunstnar, sa rektor ved Alversund skule, Birger Tomasgard..." - til avisa Nordhordland

"-Eg tykkjer Linda lukkast i å spegla tante slik ho var. Ho hadde ei positiv haldning og var ung til sinns. Tante var ei munter kvinne med ein valdsom sans for det å oppleva, seier Einar Lygre"

- nevø av Aslaug til avisa Nordhordland

Bestill info om framsyninga
"Vi skal ikkje sova bort sumarnatta"
her.


Da vert turné i veke 40, 42, 44, 45 og 46.